Solplettallet

Det har været kendt i over 400 år at antallet af solpletter varierer i en ca 11 år lang cyklus. Mange observatører rundt om i verden måler dagligt dagens antal af solpletter og disse observationer bruges til at beregne solplettallet. Solplettallet,R, er givet ved:

R=k(10*g+s)

hvor g er antallet af grupper og s er antallet af solpletter. k er en konstant som bør være 1. Den er et individuelt mål for hvor god man er til at tælle solpletter. På DTU har en række studerende forsøgt at lave et program der automatisk beregner dagens solplettal udfra billeder af Solen. Herunder kan man læse om hvordan det gik og se resultaterne.

 

Automatisk solplettæller (2014)

I efteråret 2014 lavede Anders Gundstrup og Kristian Krarup et program der kan beregne solplettallet. Programmet virker fint og analyser viste at programmet afviger fra det officielle solplettal med ca 20 % (k=0.80). Programmets nyeste resultat kan ses her på siden og give en god indikation af hvad dagens solplettal vil blive.

 

 

 

 

 

 

SunSpotDetective (2013)

 

SunSpotDetective er et program udviklet af Louise og Gustav fra Geofysik og Rumteknologi studieretningen i efteråret 2013. Programmet henter automatisk det nyeste billede af Solen og tæller antallet af solpletter, udpeger den største plet og beregner arealet af solpletterne. Det er interessant at vide, fordi jo flere solpletter der er og jo større de er, desto større er risikoen for et soludbrud.

 

Louise og Gustav præsenterer resultaterne fra SunSpotDetective

Solpletter

Sidste nyt