Geomag24 status

Geomag24

Geomag24 er DTUs forudsigelse af risikoen for en geomagnetisk storm de næste 24 timer. Forudsigelsen er baseret på to estimater: Det ene er sandsynligheden (likelihood) for at der vil opstå en geomagnetisk storm og det andet estimat er den forventede styrke af stormen (Impact). Sandsynligheden angives på en skala fra sjælden (under 10% sandsynlighed) til næsten sikker (99%).

Den forventede styrke angives i Kp-skalaen, som er et mål for den geomagnetiske forstyrelse. Kp-skalaen går fra 0-9, hvor 0 er helt roligt og 9 er en ekstrem stærk storm. 5 er grænsen for en mindre geomagnetisk storm.

De to estimater er baseret på flere satellitters målinger af solen og solvinden.

Sandsynligheden og en forventede styrke kombineres til et forventet impact, som er en farveskala i 4 trin:

Grøn=lav risiko

Gul=mellem risiko

Orange=høj risiko

Rød=ekstrem risikohttp://www.comesep.eu/

Hvis f.eks. geomag24 er gul kan det enten være fordi der er meget stor sandsynlighed for en lille storm eller mellem sandsynlighed for en kraftig storm. I figuren herunder kan man se præcis hvilken farve, der er resultatet af en given sandsynlighed og en given forventet storm styrke.


Geomag24 er udarbejde i forbindelse med COMESEP-projektet, som et EU-betalt projekt. COMESEP er et samarbejde mellem en række europæiske universiteter og forskningscentre. Læs mere om COMESEP på:

www.comesep.eu og www.comesep.eu/alert

,